ประวัติความเป็นมา

บริษัท อูโก จำกัด (นามเดิม บริษัท เจม คาร์ เอเซีย จำกัด) จึงได้ถูกก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เพื่อแนะนำและส่งเสริมการใช้รถพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียว ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเดินทางโดยใช้ทางเลือกที่ประหยัดพลังงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการพัฒนาในระยะยาวที่ยั่งยืน ซึ่งช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในประเทศและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมโดยรวม

ธุรกิจของเราเติบโตขึ้นเป็นกลุ่มบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการใช้รถพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย เราพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐานและคุณภาพสูงสุด เพื่อที่จะส่งมอบนวัตกรรมยานพาหนะไฟฟ้าสู่ตลาดไทยและต่างประเทศ

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ยกระดับสภาพสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย ด้วยนวัตกรรมยานพาหนะพลังงานทางเลือก

พันธกิจ

ด้วยประสบการณ์กว่าสองทศวรรษในธุรกิจยานพาหนะพลังงานทางเลือก UGO เชื่อว่าความเป็นอยู่ที่ดี ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของผู้คน ดังนั้น UGO จึงยึดมั่นกับ “ค่านิยมหลักสามประการ” ของเราตั้งแต่แรกเริ่มดำเนินธุรกิจ คือ

1.คุณภาพ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของเรา เราสัญญาและให้บริการเฉพาะผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเยี่ยม ที่มอบคุณค่าอย่างแท้จริงให้กับลูกค้าของเรา

2.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเป็นพาหนะที่ไม่มีการปล่อยมลพิษซึ่งใช้พลังงานสีเขียวเท่านั้น รถของเราปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่

3.ยึดหลักคุณธรรม

เราอุทิศความพยายามและทรัพยากรที่เรามีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เราเชื่อว่าความสำเร็จและความพึงพอใจของลูกค้าคือความสำเร็จของเราด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกันการดำเนินธุรกิจของเรายังคงรักษาเกียรติและคุณค่าของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของเรา

บริษัทในเครือ