23/06/2021

บริจาครถไฟฟ้า ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 บริษัท อูโก จำกัด โดยตัวแทนฝ่ายบริหารได้สนับสนุนรถไฟฟ้า 14 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน เพื่อบริการรับ-ส่งแพทย์ พยาบาล ยาและผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์