27/05/2021

บริจาครถสำหรับภารกิจแพทย์และพยาบาล ในศูนย์ฉีดวัคซีน ณ สถานีกลางบางซื่อ

บริษัท อูโก จำกัด
โดยตัวแทนฝ่ายบริหาร มีความยินดี
สนับสนุนรถบริการฉุกเฉินพลังงานไฟฟ้า
เพื่อสาธารณประโยชน์ จำนวน 3 คัน สำหรับภารกิจแพทย์และพยาบาล ในศูนย์ฉีดวัคซีน ณ สถานีกลางบางซื่อ
(Central Vaccination Center: CVC)

โดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
อนุทิน ชาญวีรกุล
และท่านรองปลัดกระทรวงคมนาคม
สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รับมอบรถ