23/04/2021

ส่งมอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ที่ให้ความไว้วางใจ เลือกซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า GRANDE P 6+2 กับ UGO