ชื่อ : ออนบอร์ด (IQ Electric OBC) PRECEDENT

รหัสสินค้า : CP-1025-863-01

รายละเอียด :

ใช้สำหรับรถกอล์ฟ Club Car Precedent