รถไฟฟ้า GRANDE MINI 4 รุ่นใหม่ ถูกใจทั้งครอบครัว

รถไฟฟ้าเอนกประสงค์ ที่รองรับผู้โดยสารได้ถึง 4 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ครบ และที่วางสัมภาระจุใจ