รถกอล์ฟสามารถขับบนถนนได้ไหม
18/06/2024

รวมกฎหมายรถกอล์ฟ : ขับออกถนนใหญ่ได้ไหม ต้องมีใบขับขี่ไหม ?

“รถกอล์ฟ” แม้จะเป็นพาหนะที่คล้ายกับรถยนต์ทั่ว ๆ ไป และเหมือนว่าจะขับบนท้องถนนได้ แต่ในความจริงแล้วกฎหมายเกี่ยวกับรถกอล์ฟนั้นมีความแตกต่างจากรถยนต์ทั่วไปอยู่ โดยในบทความนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถกอล์ฟ พร้อมทั้งตอบคำถามที่คนส่วนมากสงสัยเกี่ยวกับการใช้รถกอล์ฟ

UGO เป็นศูนย์บริการรถกอล์ฟไฟฟ้ามือหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ยาวนาน 21 ปีในการขายรถกอล์ฟและให้บริการดูแลรถกอล์ฟหลังการขาย เราจึงมีความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถกอล์ฟเป็นอย่างดี มาเรียนรู้กฎหมายเกี่ยวกับรถกอล์ฟ กับ UGO เลย

ทำไมต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายรถกอล์ฟ ?

การทราบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถกอล์ฟนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยป้องกันการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่ตั้งใจ ช่วยคุ้มครองสิทธิของคุณในฐานะผู้ขับขี่รถกอล์ฟ และยังช่วยให้การใช้งานรถกอล์ฟเป็นไปอย่างปลอดภัย ทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้อื่นด้วย

รถกอล์ฟสามารถขับบนถนนได้ไหม ?

แม้ว่ารถกอล์ฟจะถือเป็นรถชนิดหนึ่ง แต่หากถามว่าสามารถขับรถกอล์ฟออกถนนใหญ่ได้ไหม ? คำตอบก็คือ “รถกอล์ฟไม่สามารถขับบนถนนใหญ่ได้” เนื่องจากรถกอล์ฟไม่มีป้ายทะเบียน ซึ่งตรงกับลักษณะข้อห้ามของรถที่อนุญาตให้วิ่งบนถนนได้

อ้างอิงตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 หมวด 1 ลักษณะของรถที่ใช้ในทาง มาตราที่ 7 ที่มีใจความว่า

“ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้ายเครื่องหมายเลขทะเบียน หรือป้ายประจํารถ ตามกฎหมายมาใช้ในทางเดินรถ”

รู้หรือไม่ รถแบบไหนบ้างที่ห้ามวิ่งบนท้องถนน ?

รวม 6 ลักษณะรถที่ห้ามวิ่งบนถนน ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

 1. มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตรายหรืออาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัยแก่ผู้ใช้ คนโดยสาร หรือประชาชนมาใช้ทางเดินรถ โดยรถที่ใช้จะต้องมีเครื่องยนต์ เครื่องอุปกรณ์ และหรือส่วนควบที่ครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใช้การได้ดี มีสภาพรถตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
 2. มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้ายเครื่องหมายเลขทะเบียน หรือป้ายประจํารถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน กฎหมายว่าด้วยรถลาก หรือกฎหมายว่าด้วยรถจ้างมาใช้ในทางเดินรถ ซึ่งรวมถึงป้ายทะเบียนไม่ครบถ้วน ผิดตำแหน่ง หรือป้ายทะเบียนที่ผ่านการดัดแปลงด้วย
 3. มาตรา 8 ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่ผู้ขับขี่ไม่อาจแลเห็นทางพอแก่ความปลอดภัยมาใช้ในทางเดินรถ 
 4. มาตรา 9 ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่เกิดเสียงอื้ออึง หรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถมาใช้ในทางเดินรถ
 5. มาตรา 10 ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มีล้อ หรือส่วนที่สัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยางมาใช้ในทางเดินรถ เว้นแต่เป็นรถที่ได้รับยกเว้นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นรถที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานจราจร
 6. มาตรา 10 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าช ฝุ่น ควัน ละอองเคมีหรือเสียงเกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใช้ในทางเดินรถ

แม้ขับออกถนนใหญ่ไม่ได้ แต่รถกอล์ฟต้องมี พ.ร.บ.

แม้ว่ารถกอล์ฟจะอยู่ในประเภทพาหนะที่ไม่ต้องเสียภาษี และไม่สามารถวิ่งบนถนนใหญ่ได้ แต่ยังจำเป็นต้องมี พ.ร.บ. รถยนต์ หรือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และเพื่อเป็นหลักประกันค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น

ขับรถกอล์ฟ ต้องมีใบขับขี่ไหม ?

เนื่องจากในประเทศไทยไม่มีใบขับขี่สำหรับการขับขี่รถกอล์ฟโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีใบขับขี่สำหรับการขับรถกอล์ฟ และผู้ที่ไม่มีใบขับขี่รถยนต์ก็สามารถขับรถกอล์ฟได้ โดยควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

อย่างไรก็ตาม ในสนามกอล์ฟบางแห่ง หรือสถานที่ที่มีบริการให้เช่ารถกอล์ฟ อาจมีข้อบังคับให้ผู้ขับขี่รถกอล์ฟเป็นผู้ที่มีใบขับขี่รถยนต์เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถและคนรอบข้าง

มีข้อกำหนดเรื่องความเร็วของรถกอล์ฟหรือไม่ ?

โดยทั่วไปแล้ว รถกอล์ฟจะถูกกำหนดความเร็วสูงสุดเอาไว้ไม่เกิน 25 กม./ชม. แต่ในบางรุ่นที่อาจมีการปรับแต่งให้ความเร็วสูงสุดมากกว่านี้ได้ก็ไม่ควรขับขี่เกิน 25 กม./ชม. เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย

การขับขี่รถกอล์ฟ แม้จะขับอยู่ในบริเวณพื้นที่ส่วนบุคคล แต่ก็จำเป็นจะต้องขับในความเร็วที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และผู้คนรอบข้าง ดังนั้นจึงไม่ควรขับที่ความเร็วเกินกำหนด

รถกอล์ฟบรรทุกน้ำหนักได้เท่าไหร่ ?

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่แม้จะไม่ได้เป็นข้อบังคับ แต่เป็นข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและสมรรถภาพของรถกอล์ฟก็คือการบรรทุกน้ำหนักไม่เกินกว่าเกณฑ์นั่นเอง โดยรถกอล์ฟแต่ละรุ่นอาจรับน้ำหนักสูงสุดได้แตกต่างกันไป

รถกอล์ฟขับที่ไหนได้บ้าง

รถกอล์ฟขับที่ไหนได้บ้าง ?

แม้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับรถกอล์ฟจะกำหนดว่ารถกอล์ฟจะไม่สามารถขับบนถนนสาธารณะได้ แต่รถกอล์ฟยังสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนบุคคลได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

 • สนามกอล์ฟ สนามกีฬา
 • หมู่บ้านจัดสรร
 • โครงการคอนโดมิเนียม
 • โรงพยาบาล
 • สถานศึกษา
 • รีสอร์ต และโรงแรม
 • พื้นที่สำนักงาน โรงงาน หรือคลังสินค้า

นอกจากตัวอย่างสถานที่เหล่านี้แล้ว รถกอล์ฟก็ยังสามารถใช้ขับขี่ในบริเวณพื้นที่ส่วนบุคคลได้อย่างเป็นอิสระ อย่างไรก็ตาม การขับขี่รถกอล์ฟจะต้องใช้ความเร็วและบรรทุกน้ำหนักไม่เกินมาตรฐานกำหนด

หากกำลังมองหารถกอล์ฟคุณภาพ มาเลือกซื้อและปรึกษาได้ที่ UGO ศูนย์รถกอล์ฟ ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายรถกอล์ฟ อะไหล่รถกอล์ฟที่ได้มาตรฐาน มอเตอร์ไฟฟ้าคุณภาพสูง และยาง ในราคาที่น่าประทับใจ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน 21 ปี พร้อมให้บริการหลังการขายโดยช่างผู้เชี่ยวชาญด้านรถไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลให้จนหมดอายุการใช้งาน
เปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-385-1100 หรือ ADD LINE : @UGOCAR

ข้อมูลอ้างอิง

 1. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 จาก https://trans.rtaf.mi.th/images/PDF/seafty/ee.pdf