19/11/2020

ส่งมอบรถไฟฟ้า ณ บ้านกล้วย&ไข่ คาเฟ่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

นั่งรถกอล์ฟไฟฟ้า กินลม ชมทุ่งดอกทานตะวัน กิจกรรมดี มีของอร่อย ณ บ้านกล้วย&ไข่ คาเฟ่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ด้วยรถกอล์ฟไฟฟ้า GRANDE ใหม่ 6 ที่นั่ง โมเดล A4+2 สะดวก ประหยัด ปลอดภัย ไร้มลพิษ