19/12/2022

คุณกัลยา คุณานันทกุล ร่วมสมทบทุนจัดซื้อโคมไฟผ่าตัด ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

คุณกัลยา คุณานันทกุล (กรรมการบริหารบริษัท อูโก จำกัด) , พลเอกสุขสรรค์ หนองบัวล่าง , คุณณัฐพล เอื้อวัฒนสกุล , คุณธนากร อัษฎาธร และบริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  “ร่วมสมทบทุนบริจาคเงิน 1,400,000 บาท เพื่อจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ ให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์”  โดย พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจตรี สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) พลตำรวจตรี ทรงชัย สิมะโรจน์ เหรัญญิกมูลนิธิ โรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะเป็นผู้รับมอบเงินบริจาค ณ อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

#มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์
#โรงพยาบาลตำรวจ
#บริหารสินทรัพย์ไนทคลับแคปปิตอล
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
#บริษัทอูโกจำกัด
#ugocorp