HOT PROMOTION

ยิ่งซื้อ ยิ่งได้คืน..เพียงแค่ซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้าจาก UGO

รถกอล์ฟไฟฟ้าอูโก - Easy E-Reciept

ยิ่งซื้อ ยิ่งได้คืน! โครงการลดหย่อนภาษี Easy E-Receipt เพียงแค่ซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้าจาก UGO

✅️ ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บ.
✅️ รับเงินภาษีคืนสูงสุด 17,500 บ.

 

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์

• เพียงขอใบกำกับภาษี e-Tax Invoice หรือ e-Receipt ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) สะดวกสบาย หมดกังวลเรื่องใบเสร็จหาย!
• ใบกับกับภาษีเต็มรูปแบบ (e-Tax Invoice & e-Receipt) จะถูกจัดส่งผ่านทางอีเมล
• สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่แจ้งชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, เบอรโทรศัพท์ และอีเมล ของผู้ซื้อสินค้า ภายในวันที่ลูกค้าซื้อสินค้าเท่านั้น

 

เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 67 เท่านั้น

สำหรับใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 67 (ที่ยื่นในปี 68)
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และกรมสรรพากรกําหนด

 

สอบถามรายละเอียด/ รับราคาพิเศษสำหรับโครงการ Easy E-Receipt :
Line : @UGOCAR
โทร: 02-385-1100,  094-292-4544 , 061-914-6291