12/11/2020

บริจาครถเพื่อการศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

UGO แบ่งปันเรื่องราวดีๆ สู่สังคม โดยได้บริจาคมอบรถกอล์ฟและรถอเนกประสงค์พลังงานไฟฟ้า reconditioned จำนวน 4 คัน เพื่อการศึกษาให้กับคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จ. ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการมอบรถ เพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับน้องๆนักศึกษาได้ศึกษาปฏิบัติจากรถที่ใช้จริงในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า